Výroba foriem
 
 
V oddelení strojárskej výroby ponúkame nasledovné činnosti:

- CNC frézovanie (stredne a malosériová výroba)
- výroba foriem (plasty, farebné kovy, Zn zliatiny)
- výroba tvarovo zložitých prípravkov
- opravy, repasácie a servis foriem
- elektroiskrové hĺbenie
- výroba Cu elektród pre EDM (možnosť priamo v držiaku EROWA)
   
   

FRÉZOVANIE
V oddelení frézovania využívame stroje renomovaných výrobcov, ktoré nám v kombinácii s CAM systémom SolidCAM umožňujú využiť výhody vysokorýchlostného obrábania a dosiahnuť tak vysokú produktivitu a kvalitu obrábania.

 

 

    Vŕtacie a frézovacie centrum MCV 750 SPEED
 
je určené na presné, vysoko-rýchlostné obrábanie tvarovo zložitých povrchov, vŕtanie, vyvrtávanie, vystružovanie a rezanie závitov. Automatická výmena nástrojov zo zásobníka umožňuje prácu v automatickom cykle. Posuvy krížového stola a vreteníka je možné využívať súčasne. Stroj je vybavený prívodom vzduchu a chladiacej kvapaliny stredom vretena čo výrazne zvyšuje produktivitu práce.
 
 
  Základné technické parametre:
  Upínacia plocha stola:   1000 x 640 mm
  Pozdĺžny pohyb stola - os X:
  750 mm
  Priečny pohyb stola - os Y:
  500 mm
  Zvislý pohyb stola - os Z:
  500 mm
  Maximálne zaťaženie stola:   650 kg
  Otáčky hlavného vretena:   0-12.000 ot./min
  Otáčky zrýchľovacieho elektro-vretena:   0-60.000 ot./min
  Riadiaci systém:   Heidenhain iTNC530

 

 

    Frézka FV 30 CNC
 
je konzolová frézka s pevným vretenom uloženým vo výsuvnej pinole so súvislými číslicovo riadenými posuvmi v osiach X, Y, Z. Využívame ju hlavne na frézovanie tvarovo zložitých súčiastok ako sú napr. časti foriem pre vstrekovanie plastov, elektródy pre elektroiskrové hĺbenie.
 
 
  Základné technické parametre:
  Vonkajšie rozmery stola:   1300 x 420 mm
  Pozdĺžny pohyb stola - os X:
  760 mm
  Priečny pohyb stola - os Y:
  381 mm
  Zvislý pohyb stola - os Z:
  450 mm (CNC riadený 152mm)
  Maximálna hmotnosť výrobku:   360 kg
  Otáčky vretena - rozsah:   100 - 4000 ot./ min
  Riadiaci systém:   Heidenhain TNC410

 

 

EDM (elektroiskrové obrábanie)
V oddelení EDM využívame CNC elektroiskrový hĺbiaci stroj značky CHARMILLES ROBOFORM 350, ktorý spolu s upínacím systémom EROWA umožňuje dosiahnuť presne definovanú polohu elektród už od ich výroby na CNC stroji v držiaku EROWA až po vlastné EDM.

 

 

    EDM hĺbenie - Charmilles ROBOFORM 350
 
dokáže efektívne riešiť komplexné zadania. Tento stroj umožňuje okrem iných technológií aj planétové erodovanie a rotáciu osi C. Stroj je vybavený špeciálnou opciou na prepaľovanie otvorov a zásobníkom elektród. Používame ho hlavne na hĺbenie tvarovo zložitých častí foriem pre vstrekovanie plastov.
 
 

 
  Základné technické parametre:
  Rozmery stola:   500 x 400 mm
  X, Y, Z posuvy:   350 x 250 x 300 mm
  Max. rozmery obrobku (š x d x v):   780 x 530 x 300 mm
  Min/max vzdial. medzi stolom a pinolou:   150/450 mm
  Max. hmotnosť elektródy:   50 kg
  Max. hmotnosť obrobku:   500 kg
  Upínací systém:   EROWA

 
 
EDM drôtové rezanie
Pre potrebu drôtového rezania máme k dispozícii bezproblémovú, operatívnu možnosť kooperácie s dlhodobo odskúšanými, kvalitnými externými dodávateľmi.
 

   

 

 

MONTÁŽ
V oddelení nástrojárskych činností vykonávame montáž, dopasovanie, oživenie náradia a dokončovacie práce na tvarových častiach foriem, vrátane leštenia na zrkadlový lesk.
 

SKÚŠANIE
Vzhľadom na stále väčšiu potrebu skrátenia času výroby náradia, skúšky foriem vykonávame interne na vysokokvalitnom vstrekolise ARBURG, ktorý zaručuje opakujúcu sa kvalitu výliskov.
 

 

    Vstrekolis ARBURG ALLROUNDER 470 C
 
je osvedčený univerzálny vstrekolis vhodný pre širokú škálu výliskov z termoplastov (vrátane materiálov plnených sklom). Obsluha stroja je veľmi rýchla a intuitívna vďaka prehľadnému zobrazeniu všetkých pracovných procesov.
Stroj je vybavený opciami pre hydraulické (2x) a pneumatické ovládanie ťahačov jadier (3x), jednotkou riadenia teploty trysiek 6 x 2000W, teplovzdušnou sušičkou granulátu a temperovacím zariadením pre ohrev a chladenie foriem.
 
 
  Základné technické parametre:
  Max. zatváracia sila:   1500 kN
  Rozmer medzi vodiacimi tyčami:   470 x 470 mm
  Max. hmotnosť pohyblivej strany formy:   800 kg
  Max. objem dávky:   182 cm3

 

Parametre stroja:     WEB_525083_en_GB.pdf, WEB_525082_de.pdf
   

 

 

galeria galeria