Konštrukcia výrobkov a foriem
 
Hlavnou stratégiou oddelenia je flexibilná reakcia na potreby zákazníkov s dôrazom na technickú úroveň, efektívnosť riešení a termíny dodania.
Sme schopní podať pomocnú ruku pri širokej škále požiadaviek na ceste od vývoja výrobku až po jeho reálnu produkciu. Zahŕňa to komplexné i čiastkové riešenia základného vývoja produktu a jeho konštrukcie, ako aj konštrukciu a výrobu foriem, nástrojov a prípravkov.
Dokážeme tiež overiť výrobný proces vstrekovania plastov s odporúčaniami rozmiestnenia vtokového systému, v závislosti od pracovných teplôt a tlakov.
Pri našej práci preto aktívne využívame progresívne postupy a prostriedky ako napr. CAD/CAM systémy.
 
 


CAM systémy:
- SolidCAM 2007 - pre podporu vysoko rýchlostného obrábania
CAD systémy:
- Pro/Engineer Wildfire4
- SolidWorks 2008

 

 

galeria galeria