repas_before
 
PRED REPASÁCIOU

 

 

galeria galeria

repas_after
 
PO REPASÁCII
Repasácia elektroniky
 
Vyrábame a opravujeme elektronické riadiace jednotky pre automobilový trh.
Špecializujeme sa na BMW, Mercedes Benz, Volvo, Porsche a Saab. Oddelenie
vývoja neustále hľadá nové produkty a rozširuje súčasnú ponuku
výrobkov. Aby sme zaviedli opravné procedúry, dokumentované
ISO štandardami a boli schopní opravovať jednotlivo
vyše 150 dielov, musíme prechádzať dôkladným laborovaním.
Najskôr reverzným inžinierstvom získavame nákresy
príslušných elektronických jednotiek. Potom
opravíme niekoľko kusov, ktoré testujeme na vlastných
sofistikovaných testeroch. Testery si sami
nielen navrhujeme ale aj vyrábame. Popritom
získavame znalosti a skúsenosti o diagnostikách
automobilových riadiacich jednotiek.