Design
 
Celý proces začína stanovením cieľa a časového harmonogramu. Pokračuje samotným návrhom produktu a vzorovaním pomocou 3D printera. Keďže disponujeme značnými konštrukčnými a výrobnými kapacitami je možné dôjsť až po samotnú výrobu. Dizajnérsku tvorbu zameriavame hlavne na automobilový a elektrotechnický priemysel. Z nášho štúdia vyšli viaceré úspešné diagnostické a programovacie prístroje. Vo všetkých spomínaných aktivitách držíme pri realizácii autorský dozor od začiatku tvorby až po výrobu. Následne navrhujeme obaly výrobkom a zabezpečujeme reklamnú kampaň.
design

To už sa dostávame ku grafickému dizajnu, ktorý chápeme ako integrálnu súčasť celého procesu tvorby produktu. Poskytujeme kompletné portfólio služieb od tvorby logotypu spoločnosti cez vytvorenie kompletnej firemnej identity, návrhy katalógov a reklamných letákov až po tvorbu konceptov reklamných kampaní a ich celkového spracovania a zadania do médií. V rámci reklamných služieb sa zaoberáme tiež tvorbou web stránok a multimediálnych prezentácii. Osobitou časťou našej tvorby sú návrhy výstavných stánkov a expozícií. Našou hlavnou prioritou je kvalitný výsledný produkt a spokojný zákazník.

 

 

galeria galeria